Athlete detail
Alexey Zhurakhovsky
Flag

Alexey Zhurakhovsky

the winner of
Ukrainian Champion 2019
  • Nickname
    Zhura
  • Prefered leg
    Both
  • Representing country
    Ukraine